Olej transformatorowy

img14Olej transformatorowy. Otrzymuje się przez zachowawczą destylację ropy naftowej, jako silnie rafinowany olej mineralny. Olej transformatorowy powinien być przezroczysty, koloru jasno żółtego, bez zawiesin i …

Zalewy kablowe

img13Otrzymuje się przez utlenienie asfaltów. Istnieje 5 gatunków zalew: A, B, C, D, E. Zalewy A i B są asfaltami oksydowanymi o topliwości 40—50 lub 60—70°C, specjalnie odpornymi na przebicie …

Materiały do izolacji elektrycznej

img12Ważniejszymi materiałami typowymi, służącymi jako środki do izolacji przy wykonywaniu robót elektrycznych w budownictwie są opisywane poniżej: masy (zalewy) kablowe, olej transformatorowy (izolacyjny), szelak naturalny, kauczuk (ebonit) oraz woski: pszczeli …

Kity dylatacyjne

img11MASY (KITY) DYLATACYJNE. Są to masy plastyczne, produkowane na bazie bitumów, służące do wypełniania szczelin (fug) dylatacyjnych w konstrukcjach budowlanych lub nawierzchniach drogowych. Charakteryzują się one: wysokim współczynnikiem rozszerzalności, dużą …