Alkohol etylowy i Acetony

img26Alkohol etylowy. Synonim: spirytus, etanol. Otrzymywany jest z ziemniaków, zboża, kukurydzy, buraków, melasy i ługów posulfitowych jako produkt fermentacji alkoholowej, pod działaniem grzybka fermentacyjnego „Saccharomyces cerevisiae”. Jest to bezbarwny płyn o specyficznym zapachu spirytusu. Miesza się z wodą i z eterem w każdym stosunku, wydzielając ciepło. Pali się płomieniem bezświetlnym, lecz o dużym efekcie cieplnym. Ma c. wł. 0,796—0,797, temperaturę wrzenia 78—79°C. Rozpuszcza trudno acetylocelulozę i barwniki zasadowe. W budownictwie używany jest alkohol etylowy w postaci spirytusu skażonego do wyrobu politur, lakierów i emalii spirytusowych-jak również do poziomnic odpornych na niską temperaturę, do kitów kwasoodpornych na żywicy fenolowej itd. Artykułami zastępczymi alkoholu etylowego w różnych wypadkach mogą być alkohole: amylowy, metylowy, butylowy i inne, oczywiście do celów technicznych. Benzyna lakowa. Synonim: lakobenzyna, benzyna ciężka. Uzyskuje się ją na drodze destylacji i rafinacji ropy naftowej. Nie może wykazywać zmętnień ani zawiesin. Stosuje się ją do fabrykacji past, lakierów, farb oraz jako namiastkę terpentyny. Rozpuszczalnik acetonowy „H” i „Z”. Jest to produkt rozkładowej (suchej) destylacji drewna liściastego, mający postać cieczy bezbarwnej lub lekko żółtawej. Istnieje tylko jeden rodzaj i gatunek rozpuszczalnika acetonowego, a rozróżnienie na typ „H” i „Z” wynika jedynie stąd, że producentem są dwa różne zakłady. C: wł. przy 20°C 0,830—0,910, ogólna zawartość estrów lub ketonów co najmniej 60%,, rozpuszczalność w wodzie całkowita, temperatura wrzenia 58—66°C, lotność 6, miesza się z alkoholem, eterem i wodą, rozpuszcza oleje, tłuszcze, żywice (szelak) i kalafonię. Stosowany jest jako rozpuszczalnik lub zmywacz do farb i lakierów