Klejenie poliestrów

Klejenie poliestrów. Kleją się również trudno, a przyrządzenie we własnym zakresie odpowiedniego kleju jest niemożliwe. Można stosować dostępne w handlu kleje Poles 170/T i 220/T. Powierzchnie klejone odtłuścić benzyną lub innym rozpuszczalnikiem tłuszczów, klej zmieszać z utwardzaczem Izocyn PT 100 w stosunku 132 g Izocynu na 100 g kleju Poles 170 lub 120 g Izocynu na 100 g kleju Poles 200. Powierzchnie pokryte tą mieszaniną pozostawia się na 30 min w temperaturze pokojowej, następnie mocno dociska, utrzymując docisk przez 2 h. Pełną wytrzymałość spoina osiąga po 3 dniach.