Lakiery bitumiczne

img21Lakier bitumiczny (czarny). Jest to roztwór paków naftowych i żywic naturalnych lub sztucznych w rozpuszczalnikach węglo- lub naftopochodnych. Nadaje się do pracy pędzlem, nie posiada zbryleń, wysycha w temperaturze 18—20°C w ciągu 12 godz. a po 4 godz. jest już pyłosuchy. Daje średni połysk. Stosowany jest na tynk lub na żelazo jako warstwa rdzo ochronna na wprost, lub na podkład z farby olejnej miniowej rdzo ochronnej (co należy w zamówieniach wyraźnie zaznaczać), jak również do malowania antykorozyjnego konstrukcji stalowych wewnątrz pomieszczeń, zamiast farby miniowej. Lakier asfaltowy mieszany na gilzonicie. Jest to rozczyn gilzonitu oraz oleju lnianego, zasykatywowany w naftopochodnych i węglopochodnych. Ma kolor czarny o połysku właściwym dla, pomalowań lakierowych. Posiada właściwości rdzo-ochronne. Nadaje się do pracy przy pomocy pędzla. Wyschnięta powłoka lakieru powińna wytrzymywać zgięcie o 180° wokół pręta o średnicy 5 mm. Całkowite wysychanie następuje po 24 godz. w temperaturze 18—20°C, przy czym pyłosuchość osiąga się już po, 12 godz. Stosowany jest do malowania tynków i w wypadkach specjalnych, gdy chodzi o uzyskanie powłoki obojętnej. Jako powłoka rdzoochronna stosowany jest na żelazo do krycia bezpośredniego (bez gruntu) powierzchni narażonych na wygięcia i wstrząsy. Lakier izolacyjny czarny, schnący na powietrzu. Jest to rozczyn twardego asfaltu, żywic i olejów roślinnych schnących (np. lnianego i tungowego), odpowiednio ząsykatywowany, z dodatkiem produktów nafto- i węglopochodnych. Posiada konsystencję bez zbryleń, kolor czarny, połysk właściwy lakierom, nadaje się do pracy pędzlem. Liczba kwasowa najwyżej 20. Roz-lewność właściwa lakierom, powłoki elastyczne i wodoodporne. Próba na wodoodporność: po 24 godz. moczenia w wodzie destylowanej w temperaturze pokojowej — ledwo dostrzegalne zmatowienie powłoki. Schnie w temperaturze 18—20°C, pyłosuchy po 12 godz., zupełnie — po 24 godz. Stosowany jest do powlekania lub nasycania cewek, wirników i uzwojeń maszyn elektrycznych jako izolacja elektryczna.