Łój topiony techniczny

img11Łój topiony techniczny. Obejmuje surowiec barani, wołowy i mieszane. Stosowany jest w budownictwie do następujących robót: a) jako dodatek do ciasta wapiennego przy malowaniu wapiennym (może być zastąpiony pokostem), b) do konserwacji łańcuchów Galla oraz pasów pędnych, c) do montowania filtrów przy studzienkach wiertniczych (zużycie na 1 studzienkę w zależności od rozmiarów, w granicach 2—4 kg), d) do uszczelniania zaworów przy robotach wodociągowych (zużycie w zależności od wielkości zaworu — w granicach 0,5 do 2,0 dkg na 1 zawór), e) do uszczelniania dławic przy urządzeniach sanitarnych do wody zimnej oraz do impregnacji pakunków uszczelniających, f) do gwintowania łącznie z grafitem, g) do ochrony osobistej pracowników zajmujących się impregnowaniem drewna środkami zabezpieczającymi i grzybobójczymi (smarowanie ochronne rąk i twarzy). Zamówienia winny być poprzedzone formalnym przydziałem jednostki nadrzędnej. Opakowanie: beczki metalowe dostawcy wagi 50 i 100 kg, zwrotne w terminie określonym warunkami dostawy.