Ogrzewanie w probówce

Ogrzewanie w probówce. Ciecz ogrzewana w probówce nie wykipi, jeżeli ukośnie trzymaną probówkę ogrzewa się tuż pod powierzchnią cieczy i równocześnie wstrząsa. Wysokość słupka cieczy nie powinna przekraczać 4 cm. Ogrzewanie kulistego dna probówki, szczególnie bez wstrząsania, prowadzi do powstania dużego pęcherza pary, wyrzucającego ciecz na zewnątrz.