Przygotowanie wzornika do drukowania tkanin

Przygotowanie wzornika do drukowania tkanin

Wzornik można wykonać metodą malowania ręcznego bądź metodą fotochemiczną. Podłożem jest gaza młynarska, napięta na sztywnej, drewnianej ramce.
W metodzie malowania ręcznego wykonuje się na gazie wzór miękkim ołówkiem lub węglem rysunkowym, a następnie powierzchnię poza rysunkiem pokrywa się jakimkolwiek wodoodpornym lakierem. Metoda fotochemiczna opiera się na zasadach wytrawiania napisów na metalach. Rysunek wzoru należy wykonać na kalce kreślarskiej lub na przezroczystej folii i całą powierzchnię, poza rysunkiem, pokryć tuszem kreślarskim lub czarnym lakierem. Gazę młynarską, napiętą na ramkę, pokrywa się cienką warstwą emulsji światłoczułej. Można tu zastosować którąkolwiek z emulsji podanych wcześniej albo też sporządzić ją według recepty: do 186 cm3 wody wsypać 24 g żelatyny i pozostawić w temperaturze pokojowej na co najmniej 5 h, następnie ogrzewać na łaźni wodnej w temp. 30…40°C do całkowitego rozpuszczenia żelatyny. Dalsze prace wykonywać przy słabym oświetleniu, najlepiej w świetle pomarańczowej żarówki ciemniowej. Do żelatyny dodać 7,8 g dwuchromianu amonowego i 0,6 cm3 roztworu kwasu cytrynowego, sporządzonego z 1 g kwasu i 4 cm3 wody. Mieszać do rozpuszczenia dwuchromianu.
Po naniesieniu emulsji na gazę, wysuszyć ją w ciemnym, wolnym od kurzu pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej. Na stronę pokrytą emulsją nałożyć sporządzoną poprzednio kliszę wzoru i naświetlać, umieszczając źródło światła w takiej odległości, aby cała powierzchnia była równomiernie oświetlona. Naświetlanie żarówką o mocy 100 W trwa ok. 1 h, użycie żarówki halogenowej lub rtęciowej (kwarcowej) wydatnie skraca czas naświetlenia. Czas ten należy dla danej emulsji ustalić doświadczalnie, naświetlając kawałek gazy pokrytej emulsją, z tej samej odległości, z jakiej będzie naświetlany wzornik. Jeżeli czas naświetlania został dobrany prawidłowo, żelatyna w miejscach naświetlonych nie ulegnie rozpuszczeniu w wodzie, nawet po długim moczeniu. Należy pamiętać, że zbyt krótki czas naświetlania spowoduje stratę włożonej wcześniej pracy, natomiast trochę za długie naświetlenie nie przyniesie wielkiej szkody.
Po naświetleniu wzornika należy wypłukać żelatynę z miejsc nie naświetlonych, przez płukanie w wodzie: 3 min w zimnej, 5…10 min w gorącej (60…80°C) i ponownie 5 min w zimnej. Podczas płukania poruszać wzornikiem w kierunku prostopadłym do jego powierzchni, aby woda, przepływając przez oczka gazy, wypłukiwała żelatynę. Suszenie wzornika przez przedmuchanie powietrzem o temperaturze pokojowej oraz inne następujące po tym prace można prowadzić w miejscu dobrze oświetlonym.
Tak przygotowany wzornik może posłużyć do wykonania najwyżej kilkunastu wydruków. Jeżeli ma on służyć dłużej, należy go wzmocnić przez pokrycie powierzchni emulsji farbą chlorokauczukową. Po lekkim podsuszeniu przecierać drugą stronę gazy watą zwilżoną ksylenem do zupełnego usunięcia drobnych ilości farby, która przeniknęła przez siatkę. Oglądając wzornik pod światło, poprawić błędy farbą chlorokauczukową. Gotowy wzornik dokładnie wysuszyć.