Rozpuszczalniki „18” „Nitro”

img12Trójchloroetylen. Synonim: tri chlor, „Tri”. Otrzymywany jest z cztero chloroetanu na drodze ogrzewania z wapnem gaszonym i destylacji. Jest to ciecz bezbarwna o zapachu chloroformu, niepalna, łącząca się z alkoholem i eterem, o c. wł. w 18°C 1,450—1,470, temperaturze wrzenia 85—90°, kwasowości w przeliczeniu na HC1 nie wyższej niż 0,0025%. Trójchloroetylen stosowany jest jako środek ekstrakcyjny zamiast benzyny, jako środek do usuwania z powierzchni metali oliwy, lakieru itp. oraz do rozpuszczania żywic, wosków i olejów. Według Polskiej Normy trichlor transportuje się w beczkach żelaznych ocynkowanych o pojemności 200 1. Dopuszcza się stosowanie mniejszych naczyń ocynkowanych. Na beczkach względnie bańkach należy umieścić niezmywalną farbą: nazwę produktu, nazwę wytwórni, datę produkcji oraz wagę brutto i netto. W praktyce stosuje się jako opakowanie beczki żelazne i drobne opakowania butelkowe. Rozcieńczalnik do farb, lakierów i emalii olejnych „18″. Jest to mieszanina lotnych produktów węglopochodnych i nafto pochodnych, bezbarwna lub koloru żółtego, klarowna, o zdolności rozcieńczania wszelkich spoiw olejnych w stosunku 1:1 bez obawy wytrącenia składników. Po wyparowaniu nie pozostawia tłustych plam. Stosowana jest do rozcieńczania zbyt gęstych farb i lakierów względnie do rozcieńczania pokostu przed użyciem. Opakowaniem są beczki 200 l, blaszanki 50 i 25 l oraz kanistry 5 kg. Rozcieńczalnik i zmywacz nitro „58″. Jest to mieszanina rozpuszczalników organicznych, bezbarwna lub żółtawa, o zdolności rozcieńczania nitrolakierów, emalii i gruntów w stosunku 2 części w.w. materiałów na co najmniej 1 część rozpuszczalnika, bez wywoływania zmętnienia lub zmatowienia powłoki po wyschnięciu. Rozcieńczalnik zmieszany z toluolem w stosunku 1:2,5 (objętościowo) nie powinien mętnieć. Czas jego ulatniania się jest 8 do 14 razy większy aniżeli dla eteru etylowego. Po wyparowaniu nie powinien dawać suchej pozostałości. Rozcieńczalnik „58″, stosuje się do rozcieńczania natryskowych wyrobów nitrocelulozowych (lakierów, emalii i gruntów). Opakowaniem są bańki 50 i 25 l i beczki 200 l.