Makadamy smołowe

image descriptionMakadamy smołowe i smołowanie wgłębne. Makadam smołowy jest to materiał kamienny o właściwej granulacji, otoczony lepiszczem smołowym. Budowany jest zwykle na zimno przy użyciu smół S III i SS I, przy czym S III stosowana jest do warstw dolnych a SS I, jako smoła stabilizowana uodporniona, do warstw górnych nawierzchni. W przypadku zbyt mocnego zlepienia się materiału kamiennego otoczonego smołą, można rozcieńczyć S III inną smołą, rzadszą. Makadam smołowy buduje się warstwami; często stosuje się system budowy trój warstwowy. Zależnie od uziarnienia makadamu zmienia się wagowy odsetek smoły, materiał kamienny drobniejszy wymaga bowiem procentowo więcej smoły niż materiał grubszy. Przy stosowaniu materiału kamiennego o małej nasiąkliwości ilość smoły waha się wagowo w następujących granicach: wielkość ziarna — procent smoły; 3—15 mm 4—5%; 15—30 mm 3—4%; 30—60 mm 2,5-5%. Przy użyciu materiału nasiąkliwego ilość smoły zwiększa się o około 0,5 % wagowo.