Smołowanie wgłębne

OLYMPUS DIGITAL CAMERASmołowanie wgłębne. Smołowanie wgłębne odbywa się w następujący sposób: na dobrej podbudówce rozsypuje się tłuczeń o uziarnieniu 30—60 mm, warstwą grubości 8 cm i poddaje się wałowaniu. Następnie rozsypuje się i rozprowadza równo warstwy grysu o uziarnieniu 15—25 mm w ilościach około 10—15 kg na 1 m2, ponownie wałując. Na tak uwałowane warstwy materiału kamiennego rozlewa ogrzaną smołę w ilości 3 kg na 1 m2. Pierwszy zalew smoły pokrywa się grysem o uziarnieniu 15—25 mm w ilościach 20—25 kg na 1 m2, poddając wałowaniu. Po dokonaniu następnie drugiego zalewu smołą w ilości 2 kg na 1 m2 powierzchni rozprowadza się równo warstwę grysu o uziarnieniu 5—15 mm, w ilościach 15—20 kg na 1 m2, poddając jeszcze raz wałowaniu. Wreszcie wykonuje się pokrowiec przy zastosowaniu 1,5 kg smoły na 1 m2 powierzchni oraz grysu o uziarnieniu 5—15 mm w ilości 15—20 kg na 1 m2, wałując ostatecznie.