Płyty pilśniowe twarde

Płyty twarde stosuje się: 1) do konstrukcji szkieletowych budynków drewnianych, jako konstrukcje ścian lub sufitu, izolacji i jednocześnie wykończenie tych części wnętrza budynku; 2) do budowy drzwi, stolarki wbudowanej w kuchniach, szafek w pomieszczeniach dla robotników, barakach itp. budynkach gospodarczych, przemysłowych i mieszkalnych, jako materiał zastępczy sklejki drewnianej nadający się łatwo do obróbki mechanicznej; 3) do produkcji mebli. PN Roboty ciesielskie przewiduje zastosowanie płyt pilśniowych do: a) izolacji cieplnej drewnianych płyt barakowych o wymiarach 1,25 X 2,9 m, na 1 płytę – 3,6 m2 pilśniowych, a przy wymiarach 0,9 X 2,9 m 2,2 m2 płyt pilśniowych, b) do izolacji cieplnej płyt okiennych, na 1 płytę – 1,8 m2 płyt pilśniowych, c) do izolacji płyt drzwiowych, na 1 płytę – 0,8 m2 płyt pilśniowych. Dystrybutorem płyt pilśniowych z drewna jest CPD. Płyty zamawia się na budowy w potrzebnej grubości, zgodnie z wymaganiami technicznymi, jeżeli mają być stosowane jako izolacja cieplna, lub też z warunkami konstrukcji, jeżeli się je stosuje jako materiał konstrukcyjny. Należy zamawiać takie wymiary, aby unikać krajania na budowie. Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i oddalonych od źródeł ognia, Układa się je na płasko, na równym i wolnym od wilgoci podłożu.