Sykatywy – suszki

img22SYKATYWY (SUSZKI). Sykatywy olejne: manganowo-ołowiowa i kobaltowa. Są to substancje (katalizatory), których domieszka do olejów schnących przyspiesza schnięcie powłok z farb olejnych. Najczęściej są to żywiczany, olejany lub nafteniany ołowiu, kobaltu, manganu, otrzymywane przez stapianie lub przez strącanie (na mokro). Własności przyspieszania schnięcia oleju posiadają sykatywy na skutek zawartości w nich metalu. Przemysł Farb i Lakierów w Polsce produkuje obecnie następujące sykatywy olejne: 1) manganowo-ołowiową, składającą się z żywiczano-olejanów manganu i ołowiu, odpowiednio rozcieńczonych; kolor sykatywy -brązowy, konsystencja płynna; produkt miesza się w każdym stosunku z olejami lnianym i tungowym; przy dodaniu 6% do odbiałczonego oleju lnianego schnięcie powłoki następuje (w temperatur rze 18—22°C i przy normalnej wilgotności powietrza) już po 18 godz.; 2) kobaltową do emalii i farb białych, składającą się z żywiczano-olejanu kobaltu, odpowiednio rozcieńczonego; kolor fioletowo czerwony, konsystencja płynna; produkt miesza się w każdym stosunku z olejami jak wyżej; przy dodaniu 5% odbiałczonego oleju lnianego schnięcie powłoki następuje w określonych jak wyżej warunkach już po 18 godz. W budownictwie stosuje się sykatywy jako dodatki do farb olejnych, pokostów i lakierów, do katalizowania procesu tworzenia się powłoki ze spoiw farb olejnych. Norma zużycia —5—10% dodatku do farby. Odmianą sakatyw są terebiny — suszki żywiczne, lub olejowe rozcieńczone terpentyną, jak również lakiery kopalowe o dużej zawartości czynnego metalu. Opakowanie sykatyw stanowią kanisterki małe, o pojemności 5 i 10 kg lub beczki żelazne ocynkowanego pojemności 100 i 200 kg.