Wytrawianie napisów i rysunków na metalach

Wytrawianie napisów i rysunków na metalach – Miejsca, które mają pozostać wypukłe należy pokryć lakierem ochronnym, najlepiej asfaltowym, i wytrawiać powierzchnię w którymkolwiek z roztworów podanych w przepisach wytrawiania metali. Polecana czasem metoda pokrywania całej powierzchni lakierem, woskiem lub parafiną i następnie wydrapywania miejsc, które mają być wytrawione, nie daje dobrych wyników, gdyż dokładne oczyszczenie powierzchni w tych miejscach nie jest możliwe, a każda resztka powłoki ochronnej powoduje nierównomierności wytrawienia.
Metoda fotochemiczna. Jest dość trudna w wykonaniu, jednak bezkonkurencyjna w wypadkach, gdy chodzi o ostrość i precyzję rysunku. Polega na pokryciu powierzchni metalu emulsją światłoczułą, która po naświetlaniu staje się nierozpuszczalna, ale daje się łatwo usunąć z miejsc, które nie były naświetlone. Następnym etapem jest wytrawianie miejsc odsłoniętych.
Wytrawioną na matowo powierzchnię metalu powleka się jedną z  emulsji.