Benzol oczyszczony

img20 (7)Benzol oczyszczony. Synonimy: benzol motorowy, benzen techniczny. Produkt ten jest węglowodorem aromatycznym, uzyskiwanym drogą destylacji smoły pogazowej i zawiera ślady innych węglowodorów aromatycznych. Jest to ciecz bezbarwna, silnie załamująca światło, o charakterystycznym zapachu, nierozpuszczalna w wodzie. Powinna być wolna od zawiesin i wykazywać c. wł. w temperaturze 15 do 20°C — 0,884, temperaturę wrzenia 80—81 temperaturę krzepnięcia maksymalną 5,5°C. Benzol jest rozpuszczalnikiem olejów, tłuszczów, żywic, farb, lakierów i znajduje zastosowanie przy produkcji mas izolacyjnych bazowanych na asfalcie. Benzol motorowy stosowany jest do silników spalinowych jako paliwo płynne odznaczające się odpornością na stukanie (właściwość antydetonacyjna). W sprzedaży znajdują sie trzy rodzaje benzolu: surowy, oczyszczany 90% i oczyszczalny 95%. Opakowanie — beczki żelazne ocynkowane lub cysterny, zgodnie z obowiązującymi przepisami kolejowymi. Napis na opakowaniu drukowany, o wysokości liter i cyfr co najmniej 20 mm, powinien zawierać nazwę lub znak wytwórni, Nr cysterny lub beczki, wagę netto i brutto, a w przypadku, gdy przepisy transportowe tego wymagają, napis: „Materiał łatwopalny”. Dystrybutor dostarcza benzol w cysternach własnych lub w beczkach odbiorcy względnie zamawiającego.