Czasowa ochrona przed korozją

img21Czasowa ochrona przed korozją

Czasowa ochrona przed korozją. Zagadnienie ochrony przed korozją w czasie magazynowania i transportu jest ważne z punktu widzenia ekonomicznego nie tylko dlatego, że proces korodowania gotowych wyrobów z metalu jest niepożądany, lecz głównie z tej przyczyny, że dotyczy specyficznej grupy cennych wyrobów. Ochrona czasowa przed korozją obejmuje wyroby precyzyjne lub takie, których wytwarzanie jest połączone z dużym nakładem pracy i kosztów. Metodami stosowanymi w ochronie czasowej zabezpieczane są na okres transportu i magazynowania precyzyjne narzędzia, jak frezy, suwmiarki, igły dziewiarskie oraz wyroby o doskonałym stopniu wykończenia, jak łożyska toczne, wały korbowe, zawory grzybkowe. Do typowych grup wyrobów, które podlegają ochronie czasowej, należą narzędzia medyczne, sprzęt wojskowy, mechanizmy wszelkiego rodzaju maszyn, aparatura elektryczna i pomiarowa. Metody ochrony czasowej służą również do ochrony elementów z metalu w czasie procesu produkcyjnego wytwarzania wszystkich wyrobów metalowych. Czasowa ochrona międzyoperacyjna przed skorodowaniem umożliwia prowadzenie normalnego toku produkcji elementów, ich kontroli i montażu. Dla zrozumienia zasad ochrony czasowej i świadomego ich stosowania konieczne jest zaznajomienie się z podstawowymi prawami jakie rządzą procesami korozji atmosferycznej, której podlegają wszystkie magazynowane wyroby. Poznanie czynników zewnętrznych oddziaływujących na chroniony metal, jak również charakteru metalu podlegającego działaniu tych czynników, jest niezbędne dla prawidłowego użycia metod ochrony czasowej.