Korozja mosiądzu

img21Korozja mosiądzu

Korozja mosiądzu. Korozja mosiądzu, który nie został poddany zabiegom obróbki cieplnej może przebiegać w bardzo gwałtowny i szczególnie niepożądany sposób ze względu na działanie niektórych związków na strukturę stopu. Tak np. amoniak w obecności wilgoci i wody powoduje występowanie tzw. „pękania sezonowego” mosiądzu wskutek działania tego gazu na składniki stopu. Pękanie sezonowe będące odmianą korozji międzykrystalicznej może doprowadzić do całkowitego zniszczenia elementów mosiężnych, względnie straty ich własności mechanicznych. Ponieważ amoniak jest zanieczyszczeniem często obecnym w atmosferze wiejskiej, przemysłowej oraz miejskiej, a także wszędzie tam, gdzie zachodzą procesy gnicia i rozkładu substancji białkowych — z występowaniem jego trzeba się zawsze liczyć w praktyce magazynowej. Celowe jest poddawanie mosiądzu obróbce cieplnej, pasywowaniu a nawet lakierowaniu dla ochrony przed korozją. Również zastosowanie odpowiednich metod ochrony czasowej zabezpiecza ten stop przed korozją w czasie magazynowania.