Mydło do prania

img16Mydło do prania. Synonimy: mydło zwyczajne, mydło twarde. Otrzymywane jest przez mydlenie tłuszczów lub kwasów tłuszczowych z dodatkiem lub bez dodatku kalafonii. Niekiedy dodaje .się wypełniacze (np. szkło wodne). Mydło świeżo wyprodukowane winno zawierać 62% kwasów tłuszczowych. Według PN skład mydła do prania winien być następujący: a) kwasów tłuszczowych łącznie z żywicznymi 62% + 1%, w tym kwasów żywicznych nie więcej jak 10%, , b) tłuszczu niezmydlonego 0,2—0,5%, c) substancji nie ulegających zmydleniu nie więcej jak 1,5%, d) wolnych alkaliów, po przeliczeniu na NaOH, nie więcej niż 0,15%, e) węglanu sodowego nie więcej niż 0,15%, f) składników nierozpuszczalnych w wodzie — nic lub ślady. Przy zachowaniu odpowiednich warunków rozpuszczalność mydła w wodzie winna być całkowita. Powierzchnia mydła powinna być gładka, jednolita, bez rys, pozbawiona białego osadu. Barwa od jasnożółtawej do brunatnej. Dopuszczalne odchylenia od wagi do 2,5%. Po wyschnięciu mydło nie powinno się lepić, kruszyć i zgniatać. Nie powinno ulegać odkształceniom od formy. Mydło produkuje się w kawałkach (sztabkach) wagi pierwotnej 1000 g (czterodzielnych), 400 g (dwudzielnych) oraz 200 g (dwudzielnych lub niepodzielnych). Mydło do prania nie jest zasadniczo używane do bezpośrednich robót budowlano-montażowych.