Wilgotność powietrza a korozja

img20Wilgotność powietrza a korozja

Wilgotność powietrza a korozja. W większości jednak przypadków zwiększenie wilgotności powyżej pewnej granicy zwanej wilgotnością krytyczną (65 – 70%) powoduje gwałtowne przyspieszenie korozji . Dzieje się to dlatego, że powyżej tej granicy na powierzchni metalu tworzy się wskutek adsorpcji i kondensacji kapilarnej cienki niewidoczny film wody. Zjawisko tworzenia się tego filmu zależy zresztą nie tylko od wilgotności względnej powietrza, ale także od struktury powierzchni metalu i obecności na niej obcych substancji a przede wszystkim higroskopijnych związków. Z chwilą utworzenia się na powierzchni metalu filmu (warstewki) wody rozpuszczony w nim tlen oraz zaabsorbowane gazy, pary i inne związki chemiczne stwarzają korzystne warunki na zachodzenie procesu korozji elektrochemicznej, która przebiega w sposób podobny jak w przypadku korozji w cieczach mimo, że jej mechanizm różni się w pewnym stopniu od tej ostatniej. Różnica ta polega przede wszystkim na łatwym dostępie tlenu do powierzchni metalu co powoduje, że reakcje elektrodowe, a przede wszystkim reakcja katodowa zachodzą bez przeszkód.