Archiwa kategorii: Chemia

Alkohol bezwodny i Mieszanina chromowa

Alkohol bezwodny. Handlowe postacie alkoholu etylowego – zarówno rektyfikat, jak i denaturat – zawierają ok. 4% wody, której nie można oddzielić przez prostą destylację, lecz można ją stosunkowo łatwo związać chemicznie. W tym celu trzeba 65 g krystalicznego siarczanu miedziowego prażyć lekko na parownicy porcelanowej do chwili, gdy niebieskie kryształy całkowicie rozsypią się na biały proszek. Po ostygnięciu wsypać do 0,5 l denaturatu i zostawić na 2…3 dni, często wstrząsając. Gdy na dnie naczynia powstanie warstwa niebieskich kryształów, zlać ciecz i w razie potrzeby przesączyć. W metodzie tej pozbawiony wody krystaliczny siarczan miedziowy uwadnia się z powrotem kosztem wody zawartej w alkoholu.

Mieszanina chromowa. 15 g sproszkowanego dwuchromianu potasowego wsypać do 500 cm3 stężonego kwasu siarkowego i wstrząsać (ostrożnie!) do całkowitego rozpuszczenia dwuchromianu, co trwa dość długo. Mieszaniny używać można wielokrotnie, dopóki czerwonopomarańczowa barwa nie zmieni się na ciemnozieloną.

Jak zrobić Kwas fosforowy

Kwas fosforowy. Sporządza się z kości zwierzęcych spalonych w płaskim, stalowym naczyniu i prażonych aż do momentu rozsypania się ich na biały proszek, którego głównym składnikiem jest fosforan wapniowy. Produkt należy zważyć, przenieść do parownicy porcelanowej odpowiedniej wielkości i na każde 100 g przygotować 56 cm3 stężonego kwasu siarkowego, rozcieńczonego w 150 cm3 wody. Wlewać powoli rozcieńczony kwas do parownicy, ciągle mieszając i ogrzewać na parze przez 1 h, mieszając od czasu do czasu. Po ostygnięciu zlać ciecz znad osadu, a na osad wlać ponownie po 100 cm3 wody na każde 100 g użytego początkowo fosforanu wapniowego, wymieszać i zlać ciecz, dołączając ją do poprzedniej. Całość przesączyć i odparować nad małym płomieniem do lekko syropowatej konsystencji. Ze 100 g fosforanu wapniowego otrzymuje się ok. 60 g kwasu fosforowego.

Tlenki metali

Tlenki metaliTlenki metali. Otrzymuje się przez wyprażenie węglanów w temperaturze powyżej 800°C.

Tlenki glinu, chromu i żelaza można otrzymać, wytrącając z roztworów soli tych metali, przez działanie wodą amoniakalną, galaretowate wodorotlenki. Po odsączeniu i przemyciu na sączku można je roztworzyć w odpowiednim kwasie i otrzymać inną sól bądź też wyprażyć w temp. ok. 1000°C i otrzymać odpowiedni tlenek.

Tlenek chromu o wzorze O2O3 otrzymuje się łatwo przez termiczny rozkład dwuchromianu amonowego.
10…15 g tego związku umieścić na parownicy i dotknąć rozżarzonym drutem stalowym. W wyniku szybkiej reakcji z pomarańczowych kryształków dwuchromianu amonowego powstaje szarozielony tlenek chromu. Nie należy brać na raz większych ilości dwuchromianu, gdyż gwałtownie przebiegające reakcja spowoduje wydmuchnęcie lekkiego produktu z parownicy.

 

Kreda szlamowana, Otrzymuje się ją gotując w wodzie pałeczki kredy szkolnej. Gdy rozpadną się całkowicie, przemywa się ją kilka razy wodą przez dekantację, odsącza i suszy w temp. 100°C.

Niezbędne chemikalia w pracowni

Wymienione niżej związki chemiczne stanowią zasadnicze wyposażenie każdej pracowni chemicznej i należy je traktować jako absolutnie niezbędne:

Kwasy nieorganiczne stężone
siarkowy, solny, azotowy – po 1000 cm3

Kwasy organiczne
octowy 10-procentowy (ocet spożywczy) – 1000 cm3
winowy, krystaliczny spożywczy – 100 g
cytrynowy, krystaliczny spożywczy – 100 g

Zasady nieorganiczne
sodowy wodorotlenek, stały – 500… 1000 g
woda amoniakalna, stężona – 1000 cm3

Sole
sodowy węglan, bezwodny – 1000 g
sodowy czteroboran, krystaliczny (boraks) – 500 g
wapniowy węglan (kreda strącana) – 500 g
potasowy dwuchromian, krystaliczny – 200 g
potasowy nadmanganian, krystaliczny – 100 g
amonowy chlorek, krystaliczny – 200 g

Rozpuszczalniki
woda destylowana lub demineralizowana 3000…5000 cm3
benzen – 500 cm3
benzyna ekstrakcyjna – 1000 cm3
denaturat – 1000 cm3
ksylen lub rozpuszczalnik do lakierów renowacyjnych 1000 cm3
rozpuszczalnik do wyrobów „nitro” – 1000 cm3
toluen – 500 cm3
trójchloroetylen (tri) lub czterochlorek węgla -500 cm3

Inne różne
mąka ziemniaczana – 1000 g
szkło wodne – 1000 cm3
talk techniczny – 500 g
żelatyna spożywcza – 100 g
papierki wskaźnikowe do pomiaru pH – 1 książeczka