Czyszczenie i polerowanie metali

satyniarkaCzyszczenie i polerowanie metali – Łatwe do sporządzenia mieszaniny czyszcząco-polerujące otrzymuje się przez zmieszanie drobnoziarnistego środka ściernego z wodą, do konsystencji gęstej śmietany. Jako środki ścierne do metali twardych stosuje się tlenek glinowy, tlenek żelazowy, …

Odrdzewianie przedmiotów stalowych

Odrdzewianie przedmiotów stalowych – W prosty sposób można otrzymać odrdzewiacz, przez rozpuszczenie w 1200 cm3 wody 75 g wodorotlenku sodowego, 35 g bezwodnego węglanu sodowego i 1 g nadmanganianu potasowego. Przedmioty zanurza się na kilka minut, a następnie opłukuje wodą …

Uszlachetnianie powierzchni metali

czyszczenie metaluUszlachetnianie powierzchni metali – Po obróbce mechanicznej można powierzchnię metali poddać działaniu czynników chemicznych, w celu uzyskania dodatkowych efektów estetycznych lub użytkowych. Otrzymuje się je przez malowanie, wytrawianie, barwienie powierzchniowe, pokrywanie rysunkami lub wzorami oraz przez pokrywanie innymi metalami.
Podstawowym …

Metale w postaci proszków

Metale w postaci proszkówMetale w postaci proszków. Rozdrobnione chemicznie złoto, srebro, miedź, cynę, ołów, antymon i bizmut można otrzymać w wyniku wyparcia wolnego metalu z roztworu jego soli, przez działanie innym metalem, łatwiej przechodzącym w stan roztworu. Wypierany metal wydziela się w postaci …

Edukacja