Archiwa kategorii: Surowce

Tłuszcze i ich podział

img29TŁUSZCZE. Ze względu na stan skupienia tłuszcze dzielą się na: a) stałe i półstałe, b) płynne czyli oleje. Tak jedne jak i drugie mogą być pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. W grupie tłuszczów zwierzęcych stałych rozróżnia się łój (barani, koński i wołowy) oraz smalec (np. gęsi i wieprzowy) ; w grupie tłuszczów zwierzęcych płynnych — olej kostny i tran rybi. Do tłuszczów roślinnych płynnych (olejów) zalicza się olej rycynowy, rzepakowy, sojowy, lniany, konopny itd. Oleje dzielą się na: nieschnące (np. rzepakowy) i schnące (np. lniany). Tłuszcze są lżejsze od wody, w stanie zupełnie czystym są pozbawione zapachu i smaku, topią się w temperaturze poniżej 100°C. Rozpuszczalnikami dla tłuszczów są: benzol, terpentyna, eter, benzyna, dla niektórych — alkohol.

Escarbo – zeolit organiczny

Escarbo. Synonimy: zeolit organiczny, organolit. Jest to produkt krajowy. Odznacza się następującymi własnościami: zdolność wymieniania — przeciętnie 20 mg CaO/g, c. wł. masy suchej – około 1,5, ciężar nasypowy masy suchej około 0,5—0,6 kg/l, ciężar nasypowy masy mokrej (około 50% wody) około 0,85 kg/l, maksymalna dopuszczalna temperatura wody 60°C, maksymalna prędkość filtrowania do 20 m/h, osiągalna twardość końcowa wody 0,1° twardości niem., zużycie w zależności od sposobu przygotowania około 65 g/m3 na 1° twardości niem., wytrzymałość mechaniczna około 80% wytrzymałości dobrych organolitów.

Natrolit i Wofatyty

img27Natrolit. Synonim: zeolit naturalny. Odznacza się następującymi własnościami: ciężar nasypowy suchej masy 1,2, zużycie na 1 m3 wody na 1° twardości niem. 60 g, dopuszczalna maksymalna temperatura wody oczyszczanej – do 30°C, osiągalna twardość końcowa 0,1° twardości niem. Jest dobrym artykułem zastępczym permutytu. Dystrybutorem natrolitu (artykuł importowy) jest B/Z Produktów Nieorganicznych w Gliwicach. Wofatyty. Należą do zeolitów organicznych (organolitów). Są to żywice syntetyczne: sulfonowane kondensaty fenoli z aldehydami. Mają postać nierozpuszczalnych w wodzie ziarenek. Rozróżnia się wofatyty kationowe WoH2 i zasadowe Wo Na2. Wyczerpane wofatyty kationowe regeneruje się przy pomocy chlorku sodu lub kwasu solnego. Zużyte wofatyty zasadowe regeneruje się ługami. Wofatyty zmiękczają wodę poniżej 0,1° twardości niem, Maksymalna dopuszczalna temperatura wody zmiękczanej przy pomocy wofatytów — 90°C. W celu całkowitego odsolenia .wody upodobnienia jej pod względem składu do wody destylowanej, przeprowadza się odsalanie wody kolejno w dwóch fazach: najpierw przy użyciu wofatytów kationowych, usuwających wapń, magnez i pozostałe metale, a następnie przy pomocy wofatytów zasadowych, usuwających kwasy.

Permutyt – glinokrzemian sodowy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPermutyt. Synonim: glinokrzemian sodowy. Otrzymuje się go przez stopienie krzemianów glinu z sodą i dodatkiem kwarcu i wyługowanie rozpuszczalnych w wodzie krzemianów. Ma konsystencję gruboziarnistą; jest nierozpuszczalny w wodzie. Zmiękczanie zeolitami przebiega szybko i na zimno. Nadmiar zeolitów w wodzie nie wpływa ujemnie na jej jakość. Permutyt służy do zmiękczania wody do celów technologicznych, zasilania kotłów i wody pitnej, zwłaszcza przy zastosowaniu filtrów przewoźnych. Zastępczo stosuje się naturalne zeolity, jak natrolit, glaukonit, beolit oraz ostatnio krajowy syntetyczny zeolit-escarbo. Zużycie permutytu (S) wynosi około 1,33 dcm3 masy na 1 m3 wody na 1 stopień twardości niemiecki. Zdolność wymienna 20,5 mg CaO/g, permutytu sodowego 34,3 mg CaO/g.