Archiwum kategorii: Wiedza

Ciężar srebra Szkłowskiego i Vernon

img26Ciężar srebra Szkłowskiego i Vernon

Ciężar srebra Szkłowskiego i Vernon. Oznaczony przez Szkłowskiego przyrost ciężaru srebra w atmosferze zawierającej 5% siarkowodoru przy wilgotności względnej 80 fe 90% wynosi 0,000208 g/cm2 w ciągu 60 dni Mimo,

Tygle i akcesoria z grafitu

Tygle i akcesoria z grafitu. Produkowane są z grafitu z pewną domieszką gliny. Stosuje się je w budownictwie (w niektórych specjalizowanych jednostkach produkcji pomocniczej) do wytapiania metali kolorowych. Tygle krajowe pozwalają na wykonanie 4 do 6 wytopów, importowane — 6 …

Inne materiały wybuchowe

Chloranowe (chloratyty i nadchloratyty). Są to chlorany potasu, sodu, lub amonu. Stosuje się je podobnie jak materiały amono-saletrzane. Nie nadają się do użycia w głębokich otworach strzelniczych, są poza tym mniej bezpieczne od materiałów amono-saletrzanych. Jako mało bezpieczne były zabronione …

Proch, saletra i dynamit

img28MATERIAŁY WYBUCHAJĄCE BEZPOŚREDNIO (ROZSADZAJĄCE, ROZLUŹNIAJĄCE). Proch czarny skalny czyli górniczy. Posiada przeciętnie następujące własności: temperatura wybuchu w °C 2380, objętość gazów w 1 kg w 1 — 280, ciepło wybuchu w kal/kg—665, ciśnienie właściwe gazów w cm2/kg—2810, chyżość /fali wybuchowej …