Odporność stopów aluminium na korozję

img27Odporność stopów aluminium na korozję

Odporność stopów aluminium na korozję. Głównymi produktami korozji aluminium w atmosferze przemysłowej jest siarczan glinu, który jako biały osad jest prawie niewidoczny; podobnie jak wodorotlenek’ glinu często występujący jako produkt

Wpływ obróbki cieplnej

img26Wpływ obróbki cieplnej

Wpływ obróbki cieplnej. Duży wpływ na korodowanie stali wysokostopowych ma ich obróbka cieplna. Niewłaściwe prowadzenie obróbki cieplnej tych stali znacznie pogarsza odporność na korozję powodując niekiedy występowanie korozji międzykrystalicznej. Tak więc stale nierdzewne muszą być również chronione

Wpływ chromu na stal

img25Wpływ chromu na stal

Wpływ chromu na stal. Stale zawierające chrom w ilości do 6% wykazują większą odporność na korozję niż stale bez chromu. Nawet zawartość poniżej 1% Cr w stali podwyższa jej odporność na korozję szczególnie w atmosferze miejskiej

Wpływ siarki, krzemu, miedzi, niklu na stal

img24Wpływ siarki, krzemu, miedzi, niklu na stal

Wpływ siarki, krzemu, miedzi, niklu na stal. Siarka ma niekorzystny wpływ na odporność korozyjną w kwaśnych atmosferach przemysłowych, przy czym jak poprzednio zaznaczono dodatek miedzi niweluje te niekorzystne działanie. Np. w stalach nisko-węglowych

Edukacja